Fremtidsfuldmagter og blivende fuldmagter

0

Om fremtidsfuldmagter

Den 1. September 2017 trådte loven om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven opfyldte et behov for sikkerhed og indflydelse på ens situation, for det tilfælde at man p.g.a. sygdom skulle miste sin rets- og handleevne, eller sagt på en anden måde – at man ikke længere er ved sine fuld fem, og derfor ikke længere kan tage vare på sig selv.

Hvem kan være fremtidsfuldmægtig?

Det kan alle myndige personer som man har tillid til. Ofte en ægtefælle og hvis denne ikke kan så et barn eller en god ven. Det kan også være en professionel.

Hvad hvis man ikke har en fremtidsfuldmægtig?

Hvis man ikke har en fremtidsfuldmægtig kan Statsforvaltningen udpege en værge for en.

Hvad indeholder en fremtidsfuldmagt typisk?

Det er helt op til en selv. Jeg anbefaler en bred formulering som tager stilling til både personlige- og økonomiske beslutninger.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

Først tager man stilling til om man ønsker en fremtidsfuldmagt. Hvis ja, fremsender jeg et bredt formuleret udkast. Det er vigtigt at formuleringen er korrekt, så den passer til jeres situation og så den respekteres af 3.die mand. Derefter kan I komme med kommentarer og spørgsmål til indholdet. Når I har godkendt teksten, vil de blive lagt til tinglysning.

Herefter mailer jeg til jer, og så er det tid til, at I godkender med jeres Nem-ID på www.tinglysning.dk. Når jeg herefter modtager tinglysningens godkendelse, er dokumenterne klar til notering.

Jeg medbringer de nødvendige dokumenter til Notaren vedr Retten i Lyngby, I medbringer gyldig dansk billedlegitimation.

Om fremtidsfuldmagten efter notering

Fremtidsfuldmagterne ligger herefter som ”hvilende fuldmagter”. Det er Statsforvaltningen, der tager stilling til, om der eventuelt på et senere tidspunkt bliver brug for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, dvs. vurdere, om du som fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage dine forhold. Skulle der opstå behov for fremtidsfuldmagten, kan den effektueres. Det kræver en lægeerklæring at få den aktiveret.

Man skal være opmærksom på, at når en fremtidsfuldmagt sættes i kraft (ikke når den oprettes), bliver den offentligt tilgængelig i sin helhed i Personbogen. Derfor må fremtidsfuldmagten (teksten) ikke indeholde personnumre. Fremtidsfuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtigenes personnumre registreres derimod i registeret i forbindelse med oprettelsen af fuldmagten. Systemet er indrettet sådan, at de sidste fire cifre i personnumrene ikke er offentligt tilgængelige.

Prisen for udarbejdelse og registrering i tinglysningen af en fremtidsfuldmagt er kr. 2.600 inkl. moms.Ved notering betales endvidere kr. 300 i retsafgift direkte til notaren (notaren foretrækker dankort). Fremtidsfuldmagten er personlig. Man skal have hver sin fuldmagt.

 

Blivende fuldmagter – General fuldmagter

kært barn har mange navne…..

Hvor fremtidsfuldmagten sigter imod den situation hvor man ikke længere er ved sine fulde fem, sigter den blivende fuldmagt imod tiden inden.

Måske får man allerede hjælp af sin ægtefælle eller et barn til de praktisk ting. Måske til hjælp med pc, betaling af regninger etc.

Opret en blivende fuldmagt (med det samme indhold som en fremtidsfuldmagt) og vær sikret mens du er ved dine fulde fem men måske alligevel har brug for lidt hjælp.

Pris kr. 2.600 inkl. moms. 

Share.