Etiske regler

Specialiseret uvildig juridisk rådgivning

Liv&Lov er en juridisk rådgivningsvirksomhed med speciale i privatret. Virksomheden drives efter svensk model. I Sverige har man i mange år skelnet imellem juridisk familierådgivning og advokater, hvor familierådgiverne ligesom Liv&Lov rådgiver om privatret, og hvor advokater håndterer retssager m.m.

Lotte Wagner, ejer og daglig leder hos Liv&Lov har både juridiske embedseksamen, som  cand.jur. og som cand.merc.jur.

Virksomheden drives som et anpartsselskab og har tegnet en rådgiveransvarsforsikring hos TRYG forsikring på op til 10 mio. kr. Beløbet dækker ansvarspådragende tab i forbindelse med rådgivning.

Vision 

Det er vores vision at yde uvildig juridisk rådgivning via en afprøvet metode, der sikrer ensartet høj kvalitet, igennem specialisering i vores kerneprodukter og kompetencer.

Mission

Vores mission er at fremtidssikre vores klienters formue efter deres ønsker og altid levere personlig service. Vi følger vores klienter hele vejen.

Vores værdier

• Uafhængighed
Enhver opgave løses udelukkende efter objektive kriterier og uden anden interessevaretagelse end klientens.

• Fortrolighed
Enhver opgave betragtes som fortrolig, og oplysninger til eksterne parter afgives alene med kundens samtykke, med mindre lovgivningen pålægger en oplysningspligt. I sådanne tilfælde søger Liv & Lov at orientere klienten forud for afgivelse af pligtige oplysninger. Kan dette ikke praktisk lade sig gøre, tager Liv & Lov efterfølgende straks kontakt til klienten og fortæller, hvilke oplysninger, der er afgivet og årsagen til, at oplysningerne skulle videregives.

• Gennemsigtighed
Klienterne kan til enhver tid forespørge til deres sag herunder anvendte processer, metoder og beregningsmodeller.
• Ordentlighed
Liv & Lov påtager sig udelukkende opgaver, hvor vi besidder den nødvendige faglige og kapacitetsmæssige kompetence for opgavens korrekte løsning. Betingelserne for opgaven skal fra starten aftales så detaljeret, at det er klart for klienten, hvad der kan forventes leveret, hvornår og til hvilken pris.

• Loyalitet
Liv & Lov påtager sig alene en opgave, såfremt der er sikkerhed for, at opgavens gennemførelse kan ske med fuld loyalitet over for klienten. Ved loyalitet forstår Liv & Lov, at forhold til andre kunder, er bragt aftalemæssigt på plads, og at relationerne er etisk forsvarlige.

Prissætning
Vores timepris er på kr. 2100 + moms. På vores hjemmeside er endvidere estimeret eksempler på priser indenfor de forskellige typer ydelser. Disse priser vil altid være vejledende. Man kan til gengæld altid forespørge på en fast pris på den opgave, der ønskes løst. Det gør ca. 75 % af vores kunder. Vores klienter kender således omkostningen, inden vi går i gang med arbejdet.

Priserne kan prøves ved Forbrugerklagenævnet.