Etiske regler og juridisk grundlag for aftalen

Specialiseret uvildig juridisk rådgivning
Liv&Lov er en juridisk rådgivningsvirksomhed med speciale i privatret og handel med fast ejendom.

Liv&Lovs rådgivning er omfattet af Lov om juridisk rådgivning af den 9. maj 2006.

Efter denne lov skal aftaler om juridisk rådgivning være skriftlige når modtageren af rådgivningen er forbruger.

Liv&Lovs rådgivning og dermed denne opgave er omfattet af en ansvarsforsikring hos TRYG-forsikring med en sum på kr. 10. mio. kr. Der er ikke verserede sager. Det følger af loven at dette forhold skal fremhæves specifikt – derfor den fede skrift. Ansvaret kan være yderligere begrænset, hvilket vil fremgå af den enkelte aftale. Der kan være tegnet yderligere forsikringer, hvilket der eksempelvis altid er i bobestyrerboer, hvor der er tegnet en kautionsforsikring.

Du skal kende juristen og den daglige leder Lotte Møhring-Andersen Wagners uddannelsesmæssige baggrund, hvilket både er cand.merc.jur. og cand.jur. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning. Der oprettes ikke klientkonti, hvorfor klientmidler altid bliver på klientens eller dødsboet egne konto.

Virksomheden drives som et anpartsselskab.

 

Vision 

Det er vores vision at yde uvildig juridisk rådgivning via en afprøvet metode, der sikrer ensartet høj kvalitet, igennem specialisering i vores kerneprodukter og kompetencer.

 

Mission

Vores mission er at fremtidssikre vores klienters formue efter deres ønsker og altid levere personlig service. Vi følger vores klienter hele vejen.

 

Vores værdier

 • Uafhængighed og interessekonflikttjek
  Enhver opgave løses udelukkende efter objektive kriterier og uden anden interessevaretagelse end klientens. Når en ny sag kommer ind i virksomheden tjekker juristen straks hvorvidt påtagelse af opgaven kan medføre interessekonflikt. Metoden til tjekket er at se i kartoteket for “igangværende arbejder” om der skulle være opgaver med relation til den som henvender sig og om denne henvendelse kunne være i konflikt med opgaven for en anden klient. Hvis dette er tilfælde trædes straks tilbage fra opgaven.
 • Fortrolighed
  Enhver opgave betragtes som fortrolig, og oplysninger til eksterne parter afgives alene med kundens samtykke, med mindre lovgivningen pålægger en oplysningspligt. I sådanne tilfælde søger Liv & Lov at orientere klienten forud for afgivelse af pligtige oplysninger. Kan dette ikke praktisk lade sig gøre, tager Liv & Lov efterfølgende straks kontakt til klienten og fortæller, hvilke oplysninger, der er afgivet og årsagen til, at oplysningerne skulle videregives.
 • Gennemsigtighed
  Klienterne kan til enhver tid forespørge til deres sag herunder anvendte processer, metoder og beregningsmodeller.
 • Ordentlighed
  Liv & Lov påtager sig udelukkende opgaver, hvor vi besidder den nødvendige faglige og kapacitetsmæssige kompetence for opgavens korrekte løsning. Betingelserne for opgaven skal fra starten aftales så detaljeret, at det er klart for klienten, hvad der kan forventes leveret, hvornår og til hvilken pris.
 • Loyalitet
  Liv & Lov påtager sig alene en opgave, såfremt der er sikkerhed for, at opgavens gennemførelse kan ske med fuld loyalitet over for klienten. Ved loyalitet forstår Liv & Lov, at forhold til andre kunder, er bragt aftalemæssigt på plads, og at relationerne er etisk forsvarlige.

 

Prissætning
Du skal desuden kende din pris for arbejdet og/eller timeprisen inkl. moms inden arbejdet påbegyndes. Timeprisen er på kr. 2.900-3.500 inkl. moms. Der afregnes minimum 10 minutter pr. ekspedition, så det er en god idé at samle sammen inden man ringer/skriver. Du kan altid anmode om at få tidsforbruget til dato.

Disse priser vil altid være vejledende. Man kan også forespørge på en fast pris på den opgave, der ønskes løst. Vores klienter kender således ofte omkostningen, inden vi går i gang med arbejdet.

Priserne kan prøves ved Forbrugerklagenævnet.