Pensionsægtepagt

0

Peter er økonom og Lise er sygeplejerske. De gifter sig og får 2 børn. Karrieren stryger derudaf særligt for Peter, faktisk så godt at der kan blive råd til, at Lise først går på nedsat tid og siden på orlov et par år. Så hænger familien bedre sammen.

10 år senere skal Peter og Lise skilles. Peter har langt den største pensionsopsparing. Denne tager han med sig ud af ægteskabet, da pensioner er særeje efter dansk ret.

Det havde imidlertid ikke behøvet at være sådan. Da det blev aftalt at Lise skulle lægge sin hovedfokus hjemme i familen, kunne de have skrevet en pensionsægtepagt, hvor de aftalte at pensioner skulle deles som i deres øvrige almindelige formuefællesskab.

Pris for udarbejdelse af en pensionsægtepagt: 3.500 kr. inkl. moms hvortil kommer tinglysningsgebyr kr. 1.850.

 

Share.