OM LIV&LOV

Juridisk specialrådgivning indenfor privatretten
Har du brug for juridisk rådgivning hos en jurist eller en advokat? Hos Liv og Lov koncentrerer vi os om få specialer og kan derfor tilbyde viden på højeste niveau til en fair pris. Vi ser vores kunder lige i øjnene og følger sagerne helt til dørs. Eksempelvis tilbyder vi at gå med til notaren når man har fået udarbejdet et testamente. Læs mere her

Vores speciale er testamenter og dødsboer, samt køberrådgivning i forbindelse med ejendomshandler. Vi har endvidere solid erfaring med at stifte selskaber, digital tinglysning, generationsskifte og virksomhedsoverdragelse - men kun i Danmark.

Hos Liv og Lov koncentrerer vi os om få specialer og kan derfor tilbyde viden på højeste niveau til en fair pris. Vi ser vores kunder lige i øjnene og følger sagerne helt til dørs. Vi er ikke advokater og kan derfor ikke føre retssager. Vores rådgiveransvarsforsikring er hos TRYG og er på 3,5 mio kr.

Altid 2 jurister på sagen
En del af vores kvalitetssikring er at der altid er 2 jurister der gennemgår sagens dokumenter. 

 

CV - Lotte Wagner (født 1967) Dansk

2013 Jurist i Liv & Lov. Arbejder som testamentsindsat bobestyrer, privat skiftede boer, testamenter, ægtepager, arveretlig rådgivning, virksomhedsoverdragelser, generationsskifte, bodeling ved skilsmisse,

2008 Direktør for NHG, senere MCI Copenhagen. Solgt virksomheden, due dilligence og virksomhedsovertagelse. Kontraherede både COP-15 og Den Olympiske Kongres. Forhandlede branchevilkår på vegne af Dansk Rejsebureauforening.

2005 Direktør for administration af 18.000 ejer- og andelsboliger i Dan-Ejendomme. Kontraherede store kontrakter indenfor personale, energi, bredbånd, TV, mm. Forestod to opkøb af virksomheder inkl. due dilligence.

1996 Cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School. Herefter Hoteldirektør i Arp-Hansen Hotel Group.

CV - Jesper Andersson (født 1966). Svensk

2010 Stiftede Liv&Lov, Hellerup. Arbejder med udlændinges køb af fast ejendom, testamenter, ægtepagter, dødsboer, ejendomshandler, arveret, køberrådgivning, familiehandler, overdragelse af sommerhuse, tinglysning, partshjælp i arbejdsretlige sager, skøder. 

1998 Ret&Råd Advokater, Hellerup

1996 New York University, tog Master of Comparative Jurispudence.

1991 Fuldmægtig i Qvist, Dahl & Partner. Underviste på Københavns Universitet i obligationsret som manuduktør i 10 år.

1990 Kandidat fra Københavns Universitet. Blev herefter ansat i mindre advokatfirma med speciale i erstatningsret.