Dansk Internationalt testamente

Et internationalt testamente findes desværre ikke – det den nationale lovgivning i de enkelte lande som afgør hvordan arven efter en afdød person fordeles.

Når du som dansker bor uden for danmark, er det som udgangspunkt ikke dansk lovgivning der gælder. Mange har derfor behov for at få klarhed over hvad der gælder i det pågældende land og for at sikre hinanden og familien. Nogle vælge at skrive et testamente enten i Danmark, i det pågældende land eller i begge lande. Mange vælger også at inkluderer et børnetestamente i dokumentet.

Hos Liv&Lov kan vi hjælpe jer med at finde den rigtige løsning.  

Love og regler på det familieretlige område for danskere bosat i udlandet
I EU,  kan de efterladte bestemme, om de ønsker et dødsbo behandlet efter lovgivningen i afdødes oprindelseslandland, eller i det land afdøde havde bopæl i, på tidspunktet for dødsfaldet. Det samme kan man selv bestemme i et testamente. Som dansker skal man dog være opmærksom på at Danmark  (England og Irland) ikke har tiltrådt denne konvention.

I Emiraterne, Oman, Saudi og Qatar gælder sharialov i familieret herunder arvesager
Udenfor EU er der store forskelle fra land til land, og selv i de enkelte lande, kan der være forskel fra stat til stat. I de Forenede Arabiske Emirater (herefter UAE), er der forskellige regler og love afhængigt af, om hvor man bor og om man er muslim eller ikke. I Dubai er en ny lov netop trådt i kraft, hvorefter ikke-muslimer kan skrive et lokalt testamente gældende for deres aktiver i landet. Fordelingen efter Sharia i Dubai er også ændret således at der ikke længere er forskel på det som drenge og piger arver.

I de øvrige lande kan man godt skrive et testamente og få det noteret i retten, men når en person dør skal man være opmærksom på at testamentet formodentligt kun vil blive respekteret hvis det ikke strider imod sharialov – det skal være “sharia-compliant”. Selv i et land som USA, er der store forskelle fra stat til stat.

Det er kort sagt en temmelig forvirrende affære at finde ud af, hvad man kan og bør gøre, og mange har uden tvivl brug for individuel juridisk rådgivning for at opnå den sikkerhed, man ønsker.

Dansk international familieret
Det første, man bør være opmærksom på, er de internationale regler, der beskrives her, er en del af den danske internationale ret. Det er således ikke givet, at en domstol i et andet land vil komme frem til det samme resultat.

Er man et ”mixed couple” altså et par, hvor den ene part er dansk og den anden af en anden nationalitet, er det ofte nødvendigt at sikre sig selv og hinanden i flere lande, og skrive både et dansk og et engelsk (hvis man er englænder) testamente. Er begge parter danskere (som bor i udlandet sammen), og boede man i Danmark, da man blev gift, er situationen heldigvis lidt mere enkel.

Skal man sige noget helt generelt, så er det, at man ikke kan sige noget generelt om international arveret! Man må se på hver enkelt sag og derefter vurdere, hvad der er behov for.

Pris for et testamente afregnes enten efter medgået tid til kr. 2.800 + moms i timen, 3.500 kr. inkl. moms. Der kan ofte også gives et tilbud med en fast pris efter første møde (som altid er gratis).