Ægtepagt

0

Er I gift eller skal I snart giftes og har den ene af jer fx en virksomhed eller en ejendom, han/hun ikke ønsker, skal indgå i jeres formuefællesskab? Så bør I overveje at lave en ægtepagt, hvor det bliver beskrevet, hvilke aktiver, I hver især trækker ud af formuefællesskabet, hvis I bliver skilt. Ægtepagten kan også laves i forbindelse med, at I justerer jeres testamenter eller på et hvilket som helst tidspunkt, hvor jeres livssituation ændres, f.eks. at en af jer vælger at være hjemmegående en periode.

Hvorfor lave en ægtepagt?

Vi synes, enhver præst eller borgmester burde spørge de kommende ægtefolk, om de havde overvejet særeje eller ægtepagt. Ikke fordi det er det rigtige for alle par, men fordi mangen en skuffelse og stridigheder kunne være undgået, hvis parterne havde fået en større klarhed, mens forholdet gik godt. Specielt når parterne har været gift før, kan der være specielle forhold, hvor det almindelige formuefællesskab ikke opfylder alle jeres ønsker.

Pris 3.500-5.000 kr. inklusiv moms. Dertil kommer tinglysningsafgift på kr. 1.850. 

Prisen inkluderer:

  • Personligt møde, hvor vi sikrer, at også de ømtålelige spørgsmål bliver behandlet i en afslappet og professionel atmosfære.
  • Udarbejdelse af udkast
  • Korrektur
  • Digital tinglysning
Share.