Internationalt testamente

0

Et internationalt testamente findes desværre ikke – det er den nationale lovgivning i de enkelte lande som afgør hvordan arven efter en afdød person fordeles. Det er ikke givet at 2 landes domstole vil komme frem til det samme resultat m.h.t. til spørgsmålet (i hvilket land dødsboet skal behandles), og efter hvilket lands arveregler boet skal deles, samt om et eventuelt testamente vil blive respekteret.

Dansk international familieret
Det første, man bør være opmærksom på, er således at de internationale regler, der beskrives i det følgende, er en del af den danske internationale ret.

Det er derfor ikke givet, at en domstol i et andet land vil komme frem til det samme resultat.

Bor du som dansker uden for danmark, er det som udgangspunkt ikke dansk lovgivning der gælder. Mange har derfor behov for at få klarhed over hvad der gælder i det pågældende land og for at sikre hinanden og familien. Nogle vælge at skrive et testamente enten i Danmark, i det pågældende land hvor de bor eller i begge lande. Mange vælger også at inkluderer et børnetestamente i dokumentet.

Hos Liv&Lov kan vi hjælpe jer med at finde den rigtige løsning.  

Love og regler på det familieretlige område for danskere bosat i udlandet
I EU,  kan de efterladte bestemme, om de ønsker et dødsbo behandlet i afdødes oprindelige hjemland, og efter dette lands regler, eller i det land afdøde havde bopæl i, på tidspunktet for dødsfaldet. Det samme kan man selv bestemme i et testamente. Som dansker skal man dog være opmærksom på, at Danmark  (England og Irland) ikke tiltrådt denne konvention.

I Emiraterne, Oman, Saudi og Qatar gælder sharialov i familieret- og arvesager
Udenfor EU er der store forskelle fra land til land, og selv i de enkelte lande, kan der være forskel fra stat til stat. I de Forenede Arabiske Emirater (herefter UAE), er der forskellige regler og love afhængigt af, om man bor i Abu Dhabi eller i Dubai. Bor man i Abu Dhabi er det udelukkende sharialov, der regulerer arveretlige spørgsmål. Dette favoriserer typisk mandlige familiemedlemmer og stiller kvinderne forholdsmæssigt dårligere, end vi kender det på vore breddegrader. Dette gælder også i Saudi, Qatar og Oman.

Man kan i disse lande godt skrive et testamente og få det noteret i retten, men nå en person dør skal man være opmærksom på at testamentet formodentligt kun vil blive respekteret hvis det ikke strider imod sharialov – det skal være “sharia-compliant”.

I Dubai kan ikke-muslimer skrive et lokalt testamente gældende for deres aktiver i landet også hvis det ikke er “sharia-compliant”.

Andre lande
Selv i et land som USA, er der store forskelle fra stat til stat, og i resten af verden er der også store forskelle.

Er man et ”mixed couple” altså et par, hvor den ene part er dansk og den anden af en anden nationalitet, er det ofte nødvendigt at sikre sig selv og hinanden i flere lande, og skrive både et dansk og et engelsk (hvis man er englænder) testamente. Er begge parter danskere (som bor i udlandet sammen), og boede man i Danmark, da man blev gift, er situationen heldigvis lidt mere enkel.

Skal man sige noget helt generelt, så er det, at man ikke kan sige noget generelt om international arveret! Man må altid se på hver enkelt sag og derefter vurdere, hvad der er behov for. Mange har uden tvivl brug for individuel juridisk rådgivning for at opnå den sikkerhed, man ønsker.

Pris for et dansk testamente inkl. international rådgivning  DKR 13.500 ink. moms.
(dertil kommer notargebyr kr. 300)

 

Share.