Børnetestamente

0

Mange, særligt danskere bosiddende i udlandet, ønsker at sikre deres børn en tryg og rolig fremtid – også hvis det værst tænkelige skulle ske – at man skulle dø fra børnene.

Med et børnestestamente kan man bestemme hvad man synes vil være bedst for ens børn. I Danmark er det statsforvaltningen som afgør dette, altså hvem der skal have forældremyndigheden over barnet og det er altid barnets tarv som kommer i første række. Men har man fået udarbejdet et godt børnetestamente har statsforvaltningen en god guideline til hvilken vej de skal gå. For at guide statsforvaltningen er der mange, særligt danskere bosiddende udenfor landet grænser, som ønsker at skrive et såkaldt børnetestamente. Børnetestamentet er vejledende for myndighederne og indeholder bl.a.a. en begrundelse for valget samt en midliertidig værge i det land man bor i og som skal tage sige af barnet til de blivende værger kommer frem.

Prisen for et børnetestamente er 3.500 kr. Dertil kommer et gebyr til notaren på 300 kr.

Mange vælger at skrive børnetestamentet ind i det almindelige testamente.

http://liv-lov.dk/almindeligt-testamente-2

http://liv-lov.dk/internationalt-testamente

Share.